Digitalisering og samhandling i olje og gass

Computas har utviklet CODIO, en modulær og skybasert løsning for Integrerte Operasjoner (IO) i drift av olje- og gassinstallasjoner. Løsningen ble utviklet i nært samarbeid med et internasjonalt oljeselskap og er tilgjengelig både som «on premise»-løsning og som en tjeneste i skyen.

Integrerte operasjoner

For et av verdens største oljeselskaper med virksomhet på norsk sokkel har Computas utviklet en løsning for digitalisering i drift av offshoreanlegg. Som svar på lavere oljepris, strengere utslippskrav og andre utfordringer satser oljebransjen tungt på digitalisering av virksomheten. Målene er økt utvinning, lavere kostnader og redusert CO2-avtrykk. Bransjen har lenge arbeidet med effektivisering og fjerndrift av offshoreplattformer under betegnelsen Integrerte Operasjoner (IO), definert som integrasjon av personell, organisasjon, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi for å ta bedre og raskere beslutninger. Computas har utviklet CODIO, et enhetlig informasjonssystem som muliggjør neste generasjons digital IO.

Resultat

CODIO (Collaborative Decision Making in Integrated Operations) er et case management-verktøy som støtter teamarbeid innen ulike driftsområder. I en typisk installasjon koordineres hvert driftsområde fra et landbasert operasjonssenter, der eksperter fjernovervåker offshoreinstallasjonen i tett samarbeid med et team ute på feltet som utfører stedlige driftsoppgaver. CODIO hjelper teamene til å utnytte muligheter og løse problemer raskt og effektivt, og bidrar dermed til mer lønnsom drift, lavere kostnader og forbedret ytelse innen helse, miljø og sikkerhet.

CODIO-installasjon for et større felt kan typisk inneholde støtte for overvåking og oppfølging av følgende driftsområder:

 • Utstyrsovervåking: Tilstandsovervåking av gassturbiner, oppfølging av avvik, beslutninger for optimalisert vedlikehold.
 • Boreprosess: Registrere, dokumentere og fortløpende analysere brønnoperasjoner i boreprosessen.
 • Produksjonsstyring: Koordinere produksjonsoppgaver, dokumentere arbeid, lære fra ønskede og uønskede hendelser.
 • Overvåking av tekniske systemer: Enhetlig overvåking og oppfølging av systemer for sikkerhet, prosesskontroll, kommunikasjon, etc.

CODIO er modulær med en felles kjerne og et sett av enkeltverktøy for teambasert problemløsing:

 • Virtuell samhandling for felles situasjonsforståelse
 • Statusdisplay for deling av sanntids og historiske data
 • Innebygd case management funksjonalitet for driftsoppgaver
 • Problemløsing og beslutningsstøtte integrert i case management
 • Diskusjonstråder for rask kunnskapsdeling og kollektiv læring
 • Støtte til gjennomføring av møter og styring av oppgaver
 • Dokumentering og sporing av informasjon og beslutninger

CODIO bidrar til å oppnå sentrale forretningsmål:

 • Redusere driftskostnader (OPEX) ved å gjøre riktig arbeid første gang, unngå unødvendig arbeid og unngå ikke-planlagt nedetid.
 • Bedre driftsresultater ved at beslutninger kan tas raskere og på sikrere datagrunnlag, basert på felles situasjonsforståelse.
 • Bedre pålitelighet og helse-, miljø- og sikkerhetsresultater gjennom dokumentasjon, sporing og erfaringsbasert læring.
 • Redusert behov for investeringer (CAPEX) gjennom bedre utnyttelse av utstyr og mer presis planlegging og oppfølging.

CODIO er tilgjengelig som et generisk verktøy for å støtte teamarbeid i krevende driftsmiljøer innen olje og gass og andre industrier. Løsningen kan leveres «on premise» i kundens datarom eller som en skytjeneste i Microsoft Azure.

Relevante teknologier

 • Microsoft Azure
 • .Net Core
 • Microsoft SQL
 • Microsoft SharePoint
 • Entity Framework
 • ASP.NET (C#)
 • WCF
 • AngularJS

Portrettbilde av Jon Gunnar Aasen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Jon-Gunnar Aasen