Foto: Alexander Ophaug

Effektivitetsløft for Fjord Maritime

Økt ambisjonsnivå, flere ansatte og større pågang av kunder gjorde at Fjord Maritime måtte tenke nytt rundt prosjektstyring. Løsningen monday.com hjalp selskapet med å bli mer effektivt, og med støtte fra produktekspertene i Computas ble det en smidig innføring og overgang for selskapet.

Fjord Maritime utvikler og leverer bærekraftige energiløsninger til havbruksnæringen. Selskapet er en pådriver for grønn omstilling, og har siden oppstarten i 2016 bidratt til å redusere utslipp av klimagassen CO2 med over 39.500 tonn. I takt med næringslivets fokus på grønn omstilling, har Fjord Maritime hatt en økende pågang av kunder. Derfor hadde de behov for bedre prosjektstyring, og valget falt på løsningen monday.com og implementering og rådgivning fra Computas. 

Monday.com er en skybasert arbeidsflyt- og produktivitetsapplikasjon, som gir team verktøyene de trenger for effektiv prosjektledelse og samarbeid. Computas har bred erfaring med å hjelpe selskaper i ulike bransjer med å oppnå bedre samhandling og effektivitet. Denne erfaringen var verdifull for Fjord Maritime i implementering og tilpasning av monday.com. 

– Monday.com har gitt hele organisasjonen et effektivitetsløft. Informasjonsflyten er bedre og den daglige driften er langt smidigere enn før. Innfasingen har gått raskt, noe som henger sammen med den gode hjelpen vi fikk av Computas fra start. Tett oppfølging fra Computas gjorde at vi kunne luke bort flaskehalser fortløpende, og sikre at vi opprettholdt god fremgang i innfasingen, sier Åsmund Aasebø, IT & QHSE Manager i Fjord Maritime. 

– Takket være Monday.com kan vi nå hjelpe kundene på en mer effektiv måte enn tidligere, sier han.

Skybasert effektivisering av prosjekter

For Fjord Maritime begynte bruken av monday.com med at Computas satte opp et rammeverk og ga dem en innføring i bruken av appen. Rammeverket ga oversikt over sentrale aktiviteter og fremdrift i pågående og planlagte prosjekter, samt ressursbelastningen i de ulike prosjektene. 

Jo Inge Stubbe, rådgiver i Computas, har implementert monday.com hos en rekke kunder. Han innså tidlig i dialogen at verktøyet samsvarte med Fjord Maritimes behov, og har vært ansvarlig for å gi dem et godt utgangspunkt for å utnytte fordelene i løsningen.

– Tid er en knapp ressurs som er høyt verdsatt i alle organisasjoner. Det vi får høre fra våre kunder, er at verktøyet raskt gir merkbar effektivitetsgevinst, sier han.

Stubbe legger til at fleksibiliteten og skalerbarheten i monday.com gjør at verktøyet er godt egnet for en organisasjon i vekst.

– For Fjord Maritime, som stadig blir mer travle, var det viktig med et fleksibelt prosjektstyringsverktøy. En stor fordel med monday.com er at det kan tilpasses og skaleres etter hvert som prosjektene blir større og mer avanserte, samtidig som det er intuitivt og lett å ta i bruk i eksisterende prosjekter, sier Stubbe.

Ny hverdag med prosjektstyring i lomma

For å sikre at prosjektene går som planlagt, bruker Fjord Maritime egne fremdriftsplaner for prosjektaktiviteter. I monday.com-appen, som kan brukes på mobil, nettbrett og PC, kan brukerne fortløpende kommentere fremdrift og legge inn bilder og dokumentasjon. Ved å bruke fremdriftsplanen og risikomatrisen i løsningen, kan de ansatte, på tvers av avdelinger, til enhver tid følge med på status og fange opp mulige forbedringer.

Prosjektstyring i lomma. Foto: monday.com

– Fordi vi har mange parallelle prosjekter på ulike fysiske lokasjoner, har vi fått en ny hverdag ved hjelp av denne appen som kan brukes når man er på farten. Tidligere var prosjektstyringen knotete og preget av lange e-posttråder, lite fleksible Excel-filer, samt unødvendige møter og telefonsamtaler. Nå er flyten bedre og risikoen for feil lavere. I tillegg slipper vi unødvendig dobbeltarbeid og uavklarte spørsmål, sier Aasebø.

Ledere og mellomledere i Fjord Maritime kan nå selv finne informasjonen de trenger, uten at de til stadighet må be om status fra prosjektlederne. Dette gjør planlegging, rapportering og oppfølging enklere. En annen stor fordel er at det varsles om avvik tidligere, noe som gjør at de fortløpende kan ta grep og redusere risikoen for forsinkelser.

Effektiv utrulling

Aasebø er særlig fornøyd med hvor raskt appen har blitt rullet ut til store deler av organisasjonen.

– Vi har latt oss overraske over hvor fort vi har kunnet ta i bruk monday.com på tvers av avdelinger og spre bruken til store deler av organisasjonen. I tillegg er appen veldig enkel og intuitiv, noe som har gjort innfasingen rask og enkel, sier Aasebø og avslutter:

– Fremover skal vi se på hvilke andre områder i virksomheten der monday.com kan hjelpe oss med å bli mer effektive.

Teknologien vi brukte:

  • Monday Work OS
  • Monday Project Enterprise

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Jo Inge Stubbe