I front på ID-avklaring i Europa

Computas og Politiets Utlendingsenhet (PU) har utviklet en verdensledende arbeidsflyt-løsning innen politi og justis – UTSYS. Dette systemet gir PU mer kontroll og bedre oversikt, og støtter de ansatte i sitt arbeid med å sikre et trygt samfunn og ivareta mennesker på flukt. Løsningen er prisbelønt, har spart PU for mange årsverk, og har i dag 1 000 daglige brukere på tvers av alle politidistriktene i Norge. Ifølge Eirik Aarre, seniorrådgiver i Politiets Utlendingsenhet, er UTSYS en «gamechanger».

Støtte til viktig samfunnsoppdrag

PU utfører et viktig samfunnsoppdrag for Norge, og jobber med å forebygge og forhindre kriminalitet. Deres hovedoppgaver består i registrering av asylsøkere, identitetsavklaring, opphold på utlendingsinternatet og uttransportering av personer uten lovlig opphold i Norge. Da er det også viktig med gode verktøy som legger til rette for en sømløs arbeidshverdag.

Prosessen med å utvikle et nytt fagsystem startet for 15 år siden, i faksens glansdager. Innad i PU ble det stilt spørsmål om saksbehandlingssystemet, som da krevde mye tid og frustrasjon hos de ansatte. PU ønsket å erstatte det gamle systemet med noe som var mer effektivt og optimalisert til arbeidet de utfører.

Arbeidet til PU innebærer å kunne identifisere mennesker de ikke har informasjon om fra tidligere, og finne fram til de som kan utgjøre et ordensproblem og en mulig sikkerhetsrisiko. En kompleks utfordring som forsterkes i de tilfellene personen det gjelder motarbeider politiet ved å ikke legge frem dokumenter eller ved å oppgi falskt navn. I tillegg ønsket de en løsning som hadde en mer åpen arkitektur, slik at den lettere kunne integreres mot blant annet UDIs Utlendingsdatabase, andre etater og systemer både nasjonalt og internasjonalt. Det var her Computas kom inn, og prosessen med å utvikle fagsystemet UTSYS ble satt i gang.

UTSYS er en gamechanger og vi har spart mange årsverk på dette systemet

Eirik Aarre, seniorrådgiver i PU

En fremtidsrettet og fleksibel IT-løsning som er tilpasset brukerne

Målet med UTSYS er å digitalisere den gamle metoden slik at man unngår dobbeltregistreringer og manuelle feil, samt skape et saksbehandlingssystem som baserer seg på kommunikasjon og deling av informasjon på tvers av etatene. Hovedsakelig handler det om å strukturere informasjonen, men også digitalisere manuelle arbeidsprosesser, og ikke minst tilgjengeliggjøre informasjonen så den kan hentes og suppleres med mer informasjon til enhver tid.

En moderne måte å samarbeide på

Fremfor å bruke ressurser på å skrive lange behovsutredninger har samarbeidet bestått av å teste ut og gjøre ting i praksis. Behovsanalyser og kravspesifiseringer har blitt gjort i tett samarbeid med faktiske brukere. Computas har vært grundig involvert for å få innsikt i hvordan PU gjør jobben sin og hva de trenger for å gjøre den mer effektiv.

Startsiden i UTSYS har en daglig statusfunksjon som gir kontinuerlig oppdatering på all nødvendig informasjon brukeren behøver. I tillegg har løsningen effektivisert rapporteringen av arbeidet som blir gjort og sørget for å heve kvaliteten på informasjonen som nå kan rapporteres i sanntid.

Veien fremover

Både PU og Computas ser viktigheten av å kontinuerlig optimalisere løsningen i tråd med innovasjonstakten. Systemet må kunne samhandle med ny teknologi og nye kanaler.

– Du slutter ikke å ta bilen din på service. På samme måte ser vi hele tiden på måter vi kan ytterligere forbedre løsningen, forteller Aarre.

UTSYS er et system som er laget for å henge med i tiden, og legger til rette for ytterligere integrasjoner. Allerede nå ser PU behov for å gjøre UTSYS enda smartere, og det er planer om å tilrettelegge for mobil og ta i bruk ulike former for maskinlæring i systemet.

– I tett samarbeid med PU kommer vi til å fortsette å vedlikeholde og videreutvikle løsningen etter deres behov. Samtidig ser begge parter verdien i alle mulighetene som finnes der ute og har et ønske om å benytte oss av disse, avslutter Marita Vangstein.

Prisbelønnet saksbehandlingsystem

PU og UTSYS vant i juni 2014 prisen for beste saksbehandlingssystem innen politi og justis, på den internasjonale prestisje kåringen Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management i Washington DC.

UTSYS er basert på Computas’ rammeverk FrameSolutions. Løsningen er integrert i PUs virksomhet, hvor teknologien som er tatt i bruk er skreddersydd til behovene og oppgavene som utføres i det daglige. UTSYS sikrer at all relevant informasjon og status på denne informasjonen, om den er korrekt eller falsk, finnes på samme plattform og er tilgjengelig for de som behøver dataen for å kunne gjøre jobben sin. Du får informasjonen du trenger, i det øyeblikket du trenger det, der du befinner deg. Systemet er designet for å kunne tilpasses og optimaliseres etter brukernes behov.

Teknologien vi brukte

 • .NET 4.0
 • .NET CORE 2.2
 • SOA
 • REST
 • FrameSolutions ™
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Prism
 • Windows Presentation Foundation
 • NHibernate Entity Framework
 • Oracle database
 • Internet Information Server (IIS)
 • Microsoft SQL server
 • Angular 6
 • IBM MQ

Vi gjorde

 • Analyse
 • Konseptutvikling
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Brukertesting
 • Smidig utvikling
 • Testing
 • Testledelse
 • Integrasjon
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning

Portrettbilde av Jon Gunnar Aasen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Jon-Gunnar Aasen